KOMM-IN

Komm-In er et investeringsselskap med Innlandet som virkeområde.
Vi er rendyrket på å gjøre investeringer i nøye utvalgte teknologibaserte vekstbedrifter,
med formål å bidra til økt vekst og verdiskapning i Innlandet.

Komm-In er plassert midt i smørøyet, i et av Norges aller mest dynamiske og internasjonale teknologi- og kompetansemiljøer, sammen med industriklyngen NCE Manufacturing
i og rundt Raufoss og NTNU på Gjøvik.

Porteføljen av selskaper er solid og variert, med spennende selskaper i mange bransjer.

portefølje

Flere kommer

Komm-In gjør investeringer i hele Innlandet, med base i Gjøvikregionen.

Opprettelsen av Komm-In var et samarbeid mellom private og offentlige aktører med en ambisjon om sammen å løfte fram flere vekstbedrifter i regionen, gjennom aktivt eierskap og tilførsel av egenkapital.
Vi samarbeider aktivt med hele økosystemet for innovasjon i regionen og mange sterke miljøer og investorer nasjonalt.

Komm-In ser etter selskaper som kan vise fram et stort potensial for lønnsom vekst lokalt, et sterkt team, gjennomføringsevne, tydelig markedsfokus og flere kompetente investorer som kan løfte sammen.
Bærekraft er sentralt i alt vi gjør og tillegges stor vekt.

Komm-In har gjort 14 investeringer til nå , hvorav 2 selskaper er solgt.

EIERE MED SAMFUNNSANSVAR

KOMM-IN har solide eiere i ryggen. Felles for disse er etstort samfunnsansvar og ønske om et Innlandet i vekst.

Innlandet
Fylkeskommune

GJØVIK
Kommune

Sparebanken
Østlandet

RAUFOSS Næringspark

Skattum
Vekst

Nammo Raufoss

SIVA

Vestre toten
Kommune

Mustad