KOMM-IN

Komm-In er et investeringsselskap med base i industrien og teknologimiljøene i Gjøvikregionen og med Innlandet som investeringsområde. Komm-In’s eneste aktivitet er å gjøre investeringer i nøye utvalgte teknologibaserte vekstbedrifter, med formål å bidra til økt vekst og verdiskapning i Innlandet.

«Komm-Ins formål er gjennom aktivt eierskap å bidra til å utvikle flere lønnsomme, bærekraftige og attraktive vekstbedrifter i Innlandet – og gjennom utbytte og exits generere overskudd som kan re-investeres eller utbetales til eierne»

Selskapet ble etablert i 2011 og operativt fra 2012. Gjennom flere emisjoner er kapitalbasen styrket og aktiviteten økt. Bakgrunnen for opprettelsen var en ambisjon om å bidra til å løfte fram flere vekstkraftige start-up selskaper i vår region. Initiativet kom fra industriklyngen NCE Raufoss (NCE Manufacturing i dag), som en del av klyngens innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet. Man så her et tydelig behov for effektiv tilgang til kompetent og risikovillig tidligfasekapital i arbeidet med gründere, start-ups og andre vekstselskaper.

Kjernen i aktiviteten er industri- og kompetansemiljøet i og rundt Raufoss og NTNU Gjøvik, men hele Innlandet er innenfor mandatet og man har gjort investeringer i store deler av regionen.

«Plasseringen midt i et av Norges aller sterkeste, mest dynamiske, internasjonale teknologimiljøer er Komm-In’s største pré og immaterielle verdi. Management leies i dag inn via innovasjonsselskapet Vaager innovasjon AS som en del av det sterke samarbeidet i økosystemet i regionen.

Komm-In har gjort 14 investeringer til nå , hvorav 2 selskaper er solgt. Porteføljen er diversifisert og m ed et solid fundament. Samtlige selskaper har betydelig potensial og det jobbes med støtte fra eierne for å skape skalerbare vekstbedrifter.»

EIERE MED SAMFUNNSANSVAR

KOMM-IN har solide eiere i ryggen. Felles for disse er etstort samfunnsansvar og ønske om et Innlandet i vekst.

Innlandet
Fylkeskommune

GJØVIK
Kommune

Sparebanken
Østlandet

RAUFOSS Næringspark

Skattum
Vekst

Nammo Raufoss

SIVA

Vestre toten
Kommune

Mustad

portefølje

Flere kommer